+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Håpets katedral på Isegran har gitt inspirasjon til et nyskapende undervisningsopplegg, hvor mennesker fra ulike religioner gjennom korte filmer forteller om sitt perspektiv på temaene bønn og natur. Dialogforum Østfold har fått være med å utvikle opplegget sammen med Borg bispedømmeråd, Håpets Katedral og IKO – Kirkelig pedagogisk senter, og nå er det klart til bruk!

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sammenhenger i Østfold i Ihyaussunna Center i Sarpsborg. Temaet var “Ulike religioners møte med sykehus, sykdom, død og sorg”, og sykehusprest Alf Kristian Bjørkli var kveldens gjest. Fordi vi tror flere vil ha glede av å ta del i noe av det han formidlet, deler vi her en tilpasset versjon av møteferatet.

Tusen takk til Alf Kristian Bjørkli som øste av sin mangeårige erfaring, og takk til alle som deltok i samtalen!