+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sammenhenger i Østfold i Ihyaussunna Center i Sarpsborg. Temaet var “Ulike religioners møte med sykehus, sykdom, død og sorg”, og sykehusprest Alf Kristian Bjørkli var kveldens gjest. Fordi vi tror flere vil ha glede av å ta del i noe av det han formidlet, deler vi her en tilpasset versjon av møteferatet.

Tusen takk til Alf Kristian Bjørkli som øste av sin mangeårige erfaring, og takk til alle som deltok i samtalen!

Uttalelse fra Dialogforum Østfold i forbindelse med invitasjon av Kadra Yusuf til kvinneseminar:

I forbindelse med planlegging av et kvinneseminar, har vi i Dialogforum Østfold tatt kontakt med Kadra Yusuf med spørsmål om hun kunne tenke seg å delta. Da det ble uttrykt uro i forhold til at invitasjonen kunne skade noen av relasjonene vi arbeider med å bygge, trakk vi den tilbake. Dette var feil, og med dette ønsker vi å komme med en uforbeholden unnskyldning.

Meningsbrytning og bredde i dialogarbeidet er sentrale premisser for oss, men her glapp det. Vi vil snarest ta kontakt med Kadra Yusuf, og håper hun fortsatt vil vurdere å delta på arrangementet for å bringe sine viktige perspektiver inn i dialogen.

Om oss:
Dialogforum Østfold er en forening som eies og drives av muslimske og kristne trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. Vi arbeider for å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold, og våre grunnverdier er fellesskap, toleranse og respekt. I arbeidet vårt er vi mer opptatt av det som forener enn det som skiller: Vi spør ikke først og fremst «Hva kan vi snakke om», men «Hva kan vi gjøre sammen?». Slik får arbeidet form av et lokalt fredsarbeid hvor vi samarbeider om å bidra til trygge lokalsamfunn for alle.

Med vennlig hilsen,

Dialogforum Østfold
v/Tariq Alsagoff, daglig leder

Download PDF