+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

I samarbeid med IKO-forlaget, Borg bispedømmeråd og Håpets Katedral har Dialogforum Østfold hatt gleden av å være med å utvikle nok et undervisningsopplegg til KRLE-faget. Denne gangen er temaene kjønn og seksualitet samt etikk og leveregler. Gjennom korte filmer deler mennesker med ulike religioner og livssyn sine perspektiv på temaene. Undervisningsopplegget inneholder også en lærerveiledning med forslag til undervisningsopplegg og oppgaver.

Lærerveiledning med forslag til undervisning og oppgaver kan lastes ned her: Lærerveiledning med forslag til undervisning og oppgaver kan lastes ned her.

Filmene kan sees direkte her eller lastes ned fra VIMEO:

 

Film om KJØNN OG SEKSUALITET  

Undervisningsopplegg for ungdomsskole: Tema: Kjønn og seksualitet i ulike religioner og livssyn - Dialogfilm i skolen from IKO-Forlaget AS on Vimeo.

 

ilm om ETIKK OG LEVEREGLER

 

Mer om prosjektet:

Undervisningsopplegget er i første rekke rettet mot KRLE-faget i ungdomsskolen, men filmene kan brukes som utgangspunkt for samtale også for yngre og eldre elever. Voksne som er interessert i å lytte til innenfra-perspektiv fra ulike religioner på disse temaene, kan også ha glede av filmene. Alt ligger gratis tilgjengelig her på nettsiden vår, og kan tas fritt i bruk av både lærere og andre interesserte.  Filmene følges av en lærerveiledning med oppgaver og konkrete forslag til hvordan undervisningen kan legges opp.


Undervisningsopplegget knytter an til både overordnet del og læreplanen i KRLE i læreplanverket Fagfornyelsen (2020). Undervisningsopplegget legger til rette for mangfoldskompetanse gjennom bevisstgjøring rundt egne holdninger og synspunkter i møte med ulike religiøse standpunkt.

Ønsket er at utforsking på dette feltet vil bidra til kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring knyttet til at:

▶ Alle mennesker har verdier som er viktige for dem

▶ Det finnes behov og verdier som går på tvers av kultur, religion og livssyn

▶ Verdier, tekster og tradisjoner i ulike religioner og livssyn motiverer mennesker til å handle på bestemte måter

▶ Religiøse tradisjoner og verdier kan være en sterk drivkraft i menneskers liv

Bevisstgjøring rundt hvorfor en tenker som en gjør, kan bidra til å skape forståelse og respekt for andre. Undervisningsopplegget bygges rundt filmklipp hvor mennesker med ulik tro reflekterer rundt temaene kjønn/seksualitet og etikk/leveregler, med utgangspunkt i egen erfaring. Opplegget består av to filmer som tar for seg hvert av de to temaene. Sammen med tilhørende lærerveiledning gir dette muligheter for å arbeide med fordypning i temaene og religionene som representeres hver for seg, eller til å fokusere likheter og ulikheter gjennom sammenligning.