+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

FELLESSKAP

dannes når vi møtes ansikt til ansikt om felles verdier og mål. Da kan vennskap bli til.

TOLERANSE

betyr at vi er bevisst vår egen religion og kultur, og samtidig velger god dialog og samhandling.

RESPEKT

erfares når vi gjennom våre holdninger og handlinger viser at alle mennesker er like verdifulle.

Støtte fra IMDi til informasjonsarbeid o…

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst ... Read more

Inspirerende religionsmøte om sorg og om…

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sam... Read more

Styreleders tale ved 5-årsjubileet

Spennende at vi er her igjen på samme sted og at vi feirer 5-årsjubileum for ... Read more

✰✰✰