+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

FELLESSKAP

dannes når vi møtes ansikt til ansikt om felles verdier og mål. Da kan vennskap bli til.

TOLERANSE

betyr at vi er bevisst vår egen religion og kultur, og samtidig velger god dialog og samhandling.

RESPEKT

erfares når vi gjennom våre holdninger og handlinger viser at alle mennesker er like verdifulle.

Siste nytt fra Dialogforum Østfold, juni…

Endelig er det mulig å planlegge fysiske samlinger igjen! I dette nyhetsbreve... Read more

Støtte fra IMDi til informasjonsarbeid o…

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst ... Read more

Siste nytt fra Dialogforum Østfold, mars…

Det er krevende tider, og korona preger fortsatt hverdag og arbeid i stor gra... Read more

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Sam…

Dialogforum Østfold oppfordrer alle sine medlemmer til å støtte årets fasteak... Read more

Siste nytt fra Dialogforum Østfold, dese…

Dialogdag med 10. trinn fra Haugeåsen ungdomsskole var ett av høydepunktene i... Read more

Inspirerende religionsmøte om sorg og om…

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sam... Read more

Pressemelding angående invitasjon av Kad…

Uttalelse fra Dialogforum Østfold i forbindelse med invitasjon av Kadra Yusuf... Read more

Nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, sept…

Fest og alvor går hånd i hånd, og dette har preget Dialogforums arbeid de sis... Read more

Styreleders tale ved 5-årsjubileet

Spennende at vi er her igjen på samme sted og at vi feirer 5-årsjubileum for ... Read more

✰✰✰