+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

FELLESSKAP

dannes når vi møtes ansikt til ansikt om felles verdier og mål. Da kan vennskap bli til.

TOLERANSE

betyr at vi er bevisst vår egen religion og kultur, og samtidig velger god dialog og samhandling.

RESPEKT

erfares når vi gjennom våre holdninger og handlinger viser at alle mennesker er like verdifulle.

Kjønn, seksualitet og etikk: Et undervis…

I samarbeid med IKO-forlaget, Borg bispedømmeråd og Håpets Katedral har Dialo... Read more

Dialogdager mot rasisme, diskriminering …

I 2022 fikk Dialogforum Østfold avgjørende støtte til arbeidet med Dialogdag ... Read more

Foto: Viggo Strand Kristiansen

Bønn og bærekraft: Et undervisningsopple…

Håpets katedral på Isegran har gitt inspirasjon til et nyskapende undervisnin... Read more

Inspirerende religionsmøte om sorg og om…

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sam... Read more

Styreleders tale ved 5-årsjubileet

Spennende at vi er her igjen på samme sted og at vi feirer 5-årsjubileum for ... Read more

✰✰✰