+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

FELLESSKAP

dannes når vi møtes ansikt til ansikt om felles verdier og mål. Da kan vennskap bli til.

TOLERANSE

betyr at vi er bevisst vår egen religion og kultur, og samtidig velger god dialog og samhandling.

RESPEKT

erfares når vi gjennom våre holdninger og handlinger viser at alle mennesker er like verdifulle.

Nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, juni…

Korona, nyansettelse og planlegging har preget våren 2020 hos Dialogforum Øst... Read more

Nyansettelse

Vi har nylig ansatt en dialogmedarbeider i 100% prosjektstilling.  Hun h... Read more

Pressemelding

Med bakgrunn i den siste utviklingen av coronaviruset har Dialogforum Østfold... Read more

NYHETSBREV - Nr. 3 - september 2019

Her kommer det et nytt nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, som vi sender ut t... Read more

Historie

Dialogforum Østfold, en villblomst i kirkens dialogarbeid ... Read more

Leir 2019

Kjære ungdommer, Er du mellom 13-20 år ? Liker du å være på leir? Da har du ... Read more

En usikker Eid

Skriver: Aziz Ahmedovic – imam i Det islamske fellesskap Bosnia i Norge ... Read more

Fredsgudstjeneste - Sarpsborg kirke

16.juni 2019 I anledning Alliansekonferansen i Sarpsborg og  Borg Bispe... Read more

NYHETSBREV - Nr.2 - mai 2019

Her kommer det et nytt nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, som vi sender ut t... Read more

✰✰✰