+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

FELLESSKAP

dannes når vi møtes ansikt til ansikt om felles verdier og mål. Da kan vennskap bli til.

TOLERANSE

betyr at vi er bevisst vår egen religion og kultur, og samtidig velger god dialog og samhandling.

RESPEKT

erfares når vi gjennom våre holdninger og handlinger viser at alle mennesker er like verdifulle.

Pressemelding angående invitasjon av Kad…

Uttalelse fra Dialogforum Østfold i forbindelse med invitasjon av Kadra Yusuf... Read more

Nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, sept…

Fest og alvor går hånd i hånd, og dette har preget Dialogforums arbeid de sis... Read more

Styreleders tale ved 5-årsjubileet

Spennende at vi er her igjen på samme sted og at vi feirer 5-årsjubileum for ... Read more

Dialogforum Østfold 5 år

Betydningen av gjensidighet, samarbeid og mot ble fremhevet av flere talere d... Read more

Nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, juni…

Korona, nyansettelse og planlegging har preget våren 2020 hos Dialogforum Øst... Read more

Nyansettelse

Vi har nylig ansatt en dialogmedarbeider i 100% prosjektstilling.  Hun h... Read more

Pressemelding

Med bakgrunn i den siste utviklingen av coronaviruset har Dialogforum Østfold... Read more

NYHETSBREV - Nr. 3 - september 2019

Her kommer det et nytt nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, som vi sender ut t... Read more

Historie

Dialogforum Østfold, en villblomst i kirkens dialogarbeid ... Read more

✰✰✰