+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Spennende at vi er her igjen på samme sted og at vi feirer 5-årsjubileum for Dialogforum Østfold.

De fleste av dem som var til stede da vi formelt etablerte Dialogforum Østfold den 01.09.2015, er her også i dag.  Dette sender minst to viktige budskap til oss: 1. Vi er en veldig lojal gjeng av medlemmer, religiøse ledere og frivillige støttespillere som har vært med fra oppstartsfasen til nå, og 2. Vi er også ganske sårbare når det er snakk om menneskelige ressurser.

Jeg skal gå ett skritt tilbake, til før den formelle etableringen av Dialogforum Østfold.
Helt til 2012, da vi muslimske religiøse ledere først ble invitert av tidligere prost i Sarpsborg (åh, «tidligere» høres veldig rart ut) Kari Alvsvåg til et møte. Det var Sarpsborg kommune og biskopen i Borg som utfordret den nylig utnevnte prosten til å samle en kontaktgruppe med religiøse ledere fra byen vår. Jorunn Askerød var allerede på første møte referent og den som samlet kontakter. Og da startet vi å møtes hver annen måned i våre hellige hus. Vi viste hverandre rundt, snakket om aktiviteter og utfordringer og ble kjent med hverandre.

Etter hvert kom Borg Bispedømme på banen igjen med et forprosjekt til etablering av dialogsenter. Den mest sannsynlige og helt naturlige tanken var å etablere et kirkelig dialogsenter. Men etter mange åpne og ganske tydelige samtaler ble det klart at det var mer passende og fremtidsrettet å etablere et dialogsenter med felles eierskap og fordelt ansvar blant stifterne - kristne og muslimske organisasjoner, moskeer og kirker. Vår store anerkjennelse for arbeidet i forprosjektfasen og for formulering av visjonen til Dialogforum i vedtektene, går til Bjørn Solberg som ledet dette forprosjekt.

De første årene er de vanskeligste for enhver organisasjon eller bedrift. Dialogforum skilte seg ikke fra andre i det hele tatt. Vi hadde utfordringer med etableringen av kontoret, vi måtte bytte koordinator og finne vikarer, vi var usikre på mange ting, men her er vi. Vi feirer 5-årsjubileum, og jeg håper vi vil seile i roligere vann i fremtiden.

Jeg tror vi var heldige som hadde trygge og store støttespillere og bidragsytere i form av både Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og Borg bispedømme. Vi var heldige også som var ledet av erfarne og løsningsorienterte ledere disse første 5 årene. Og da tenker jeg ikke på meg. Nei! Først og fremst tenker jeg på Kai Arne Wallin som var en veldig aktiv styreleder i to perioder (nesten 4 år), men også andre styremedlemmer som Anne Enger, Per Christian Skauen, Torgeir Tveter, Edmond Gubetini og alle de andre.

På noen områder er Dialogforum likt de andre dialogsentrene, men på andre områder er Dialogforum helt annerledes, spesielt og unikt. Jeg vil benytte anledningen til å minne oss på bare noen få av disse unike detaljene knyttet til Dialogforum Østfold, fordi jeg tror vi trenger å være klar over dem og bevare dem som verdier og kjennetegn.

Først av alt, og vi har allerede nevnt det, hvordan det kom til og måten Dialogforum er organisert på er unik! Noe vi ikke finner andre steder i Norge eller i Europa. I en stadig mer polarisert verden, og det norske samfunnet er ikke immunt mot slike endringer, der religioner og trossamfunn ofte blir misbrukt som en faktor og inkubator for splittelser – der etablerer og utvikler vi muslimske og kristne organisasjoner en stiftelse i fellesskap. Dette er stort, og jeg gratulerer til alle som innså at dette er til vårt felles beste. Måten Dialogforum Østfold ble etablert og organisert på, kan en dag bli kjent som Østfoldmodellen for å organisere dialogsentre.

Norge er et demokratisk samfunn med velbegrunnede vaner for dialog, samtale og forståelse. Interreligiøs dialog manglet ikke i Norge da vi etablerte Dialogforum, og den mangler ikke i dag. En av de grunnleggende verdiene for Dialogforum er faktisk samarbeid, felles handling basert på møter mellom enkelte individer / medlemmer av våre religiøse organisasjoner. Vi bør ikke glemme i fremtiden at den aller viktigste spørsmål ikke er: Hva skal vi snakke om?  men Hva kan vi gjøre sammen?

Da vi arrangerte den første ungdomsleiren i 2015 var det en stor suksess. Over 50 unge mennesker, 13 nasjonaliteter og mange religiøse retninger var med. Blant dem var ca. 10 bosniere, som i årene etterpå skulle bli grunnlaget for dannelsen av en fantastisk gruppe på rundt 40 unge mennesker som jeg gjennomførte mange ungdomsaktiviteter med i den bosniske moskeen. Disse unge menneskene blomstret på en helg! Sarpsborg er ikke en enorm by, og mange av dem som var med på den ungdomsleir kjente hverandre fra skolegården, fra trening eller fra et sted i byen - men det var så hyggelig å samle dem på ett sted i et miljø der de var trygge og fri til å stå opp og si høyt: Jeg er muslim og besøker moskeen eller jeg er kristen og går i kirken.

Våre samlinger, seminarer, samarbeid med skoler og alt annet er åpne for alle livssyn, men dialogforumet er etablert som et forum og en paraply hvor alle mennesker som tror på Gud er trygge og føler seg godt tatt imot under. I et slikt miljø fant vi mange felles verdier basert på tro, mange felles utfordringer foran oss og mange ideer for hvordan vi kan bidra til lokalsamfunnet og samfunnet generelt.

Jeg tror at dette religiøse fundamentet også bidro mest til utviklingen av tillit og gjensidig respekt. Derfor kan vi i dag stolt si at Dialogforum som ansatte medarbeidere er representert av en muslim med skjegg, daglig leder Tariq, en koordinator for ungdoms, - og kvinnearbeid - ei muslimsk kvinne med hijab Velisa, og en nyansatt fra i år - stolt kristen Unni Anita, med ansvar for samarbeidsprosjekter med skoler og dialogdag.

Jeg håper at vi med disse engasjerte og kompetente ansatte og frivillige vil utvikle Dialogforum Østfold videre og gjøre det til et gjenkjennelig regionalt dialogsenter som er til fordel for medlemmene sine og lokalsamfunnene.