+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Religionsmøte er forum for muslimske og kristne religiøse ledere som møtes til felleskap, samtale og dialog. 

Dette er prester, imamer og andre ansatte/frivillige med lederansvar.