+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Religionsmøte er forum for muslimske og kristne religiøse ledere som møtes til fellesskap, samtale og dialog. Teamene er gjerne knyttet til tro, trospraksis og samfunnsaktuelle spørsmål.

Deltakerne er prester, imamer og andre ansatte/frivillige med lederansvar.