+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Religionsdialogen er viktig for å sikre trygg tros- og livsutfoldelse i et mangfoldig samfunn. Mediebildet preges dessverre jevnlig av hendelser med forbindelser til religiøs og/eller politisk ekstremisme. Kjennskap til mennesker som tror og tenker annerledes enn oss selv, motvirker fordommer og fremmedfrykt. 

Religionsdialog handler ikke om å utviske forskjeller, og heller ikke om å overbevise. Snarere handler religionsdialog om å møte hverandre med gjensidig interesse og positiv nysgjerrighet. Vi ønsker å lære, forstå og kjenne bedre til hverandres tro og trospraksis.

I Dialogforum Østfold er vi spesielt opptatt av samhandling, diapraksis, på tvers av tro. Det handler om å bruke tid sammen, bygge vennskap og sammen bidra til å bygge gode lokalsamfunn. Gjennom dette kan vi også finne fram til det vi deler som troende, enten det knytter seg til felles historiske røtter eller felles verdier i dag. Som eksempel deler kristne og muslimer troen på at mennesket er skapt, og at vi har et gudegitt ansvar for å ta vare på hverandre og jorden vi bor på. Religionsdialogen kan slik motivere til felles engasjement for mennesker og miljø.