+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

ØNSKER DIN MENIGHET – TROSSAMFUNN – ORGANISASJON

Å BLI MEDLEM I DIALOGFORUM ØSTFOLD?

Dialogforum Østfold er en forening som ble stiftet i 2015 av fem muslimske moskèer/trossamfunn og fire kristne menigheter/organisasjoner. Vi ønsker å være en paraplyforening for dialogarbeid i Østfold.  I dag er det arbeid i Sarpsborg og Fredrikstad, med mål om utvidelse til andre Østfoldbyer. Foreningen har 38 medlemmer pr. 1.3.22

Formål:

 • Å utvikle og forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold.
 • Å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av kristendom og islam.
 • Å være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og flerkulturell samhandling.

Verdier:

 • Fellesskap
 • Toleranse
 • Respekt

Arbeid:

Arbeidet i Dialogforum Østfold har blitt utført i tett samarbeid mellom kristne og muslimske frivillige og ansatte. Hovedfokus på dialogarbeidet har til nå vært:

 • Religionsmøtet – møte mellom religiøse ledere.
 • Kvinnegruppa – fellesskap for voksne kvinner.
 • Ung Religionsdialog og leir – samlinger for unge i alderen 13 – 25 år.
 • Undervisning av elever – skoleundervisning om dialog og tro i samarbeid med skolene.
 • Dialogsamlinger – møter med informasjon, samtaler, fellesmåltid osv.
 • Samarbeid med kommunene.
 • Diapraksis som innsamling av penger til Kirkens Nødhjelp og andre aksjoner.
 • Videreføring av dialogarbeidet i Sarpsborg og Fredrikstad.
 • Oppstart av dialogarbeid i andre Østfoldbyer.

Vi i Dialogforum Østfold ønsker at deres menighet/trossamfunn/organisasjon blir medlem av vår forening og kan støtte opp om dette arbeidet. I vårt samfunn i dag ser vi det som viktig at vi har gode dialoger og kjennskap til hverandre, på tvers av trosretninger og kulturforskjeller.

Hvem kan bli medlem?

 • Medlemskap er åpent for muslimske og kristne trossamfunn/menigheter/organisasjoner i Østfold.
 • De som støtter foreningens formål og verdigrunnlag.
 • De som betaler medlemskontingent (pr dd kr 1500,- pr år).

Hva får dere som medlem?

 • Dere støtter og får være med i lokalt arbeid som bygger ned fordommer og utenforskap, og bidrar til økt integrering og fred.
 • Økt kunnskap, kjennskap og forståelse av kristendom og islam.
 • Mulighet til å delta i dialog/samtale og diapraksis/samhandling i nærmiljøet.
 • En unik mulighet til å være med i en forening som består av ulike kristne organisasjoner og ulike muslimske trossamfunn.
 • Stemmerett på årsmøtet og kan påvirke utviklingen av dialogarbeidet
 • Invitasjon til medlemsmøter og andre arrangement.

Hvordan bli medlem?

 • Fyll ut vedlagt søknadskjema om medlemskap.
 • Søknaden behandles av styret til Dialogforum Østfold.
 • Svar på søknad sendes av Dialogforum Østfold til oppgitt kontaktperson, med informasjon om hvordan medlemsavtale undertegnes og kontingent betales inn.

Ønsker dere mer informasjon?

Kontakt oss om ditt trossamfunn ønsker mer informasjon om hva Dialogforum Østfold er og hva vi arbeider med.  Vi kan tilby besøk av ansatt koordinator eller andre som er aktivt med i Dialogforums arbeid.

Kontakt oss på mail eller mobil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – 94 14 16 05

Sarpsborg 20.08.19   

Med vennlig hilsen

Aziz Ahmedovic                                                                          Tariq Alsagoff

Styreleder                                                                                    Daglig leder

Dialogforum Østfold                                                                 Dialogforum Østfold

 

Vedlegg:

 • Dialogforums vedtekter
 • Søknadskjema om medlemskap

 

download

søknadskjeaommedlemskap