+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Vi har et godt samarbeid med skoleetaten i Sarpsborg og Fredrikstad og tilbyr undervisningsopplegg for skolen i møtepunktet mellom demokrati og medborgerskap, KRLE-undervisning og konkrete kompetansemål i flere ulike fag.

I samarbeid med involverte lærere tilpasser vi innholdet til det som er relevant for den aktuelle skolen eller trinnet. En etter hvert vel utprøvd ramme er et heldagsopplegg med felles intro og avslutning, hvor elevene ellers deles i grupper og besøker ulike stasjoner, så som moskeer, kirker og andre aktører i lokalsamfunnet. Gjennom dagen fokuseres både likheter og ulikheter innenfor islam og kristendom, ofte med et avsluttende fokus på hva en kan samarbeide om for å bygge et godt samfunn på tvers av tro. Dette kaller vi en Dialogdag, se eksempel på program under.

I tillegg kan vi tilby kortere undervisningsopplegg, enten på skolen eller i form av besøk til kirke/moské/etc, fagsamlinger for lærere eller bidra med innspill eller kortere foredrag i ulike fora. Bidragene kan gis av prest og imam i fellesskap eller andre representanter for henholdsvis muslimske og kristne trossamfunn i Østfold, dette avklares i henhold til ønsket innhold/behov.

I samarbeid med IKO-forlaget, Borg Bispedømme og Håpets Katedral har vi utviklet et filmbasert undervisningsopplegg som formidler perspektiver på temaene bønn og bærekraft/natur fra ulike religioner og livssyn. Opplegget kan brukes fritt og er tilgjengelig her.

Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan tilby av ressurser og kompetanse!


Eksempelprogram: Dialogdag i Fredrikstad sentrum

Felles intro: Velkommen og praktisk info. Fokus på dialogarbeid generelt og dagens tema spesielt, eks «Nestekjærlighet og miljøarbeid»
Poster: Besøk i moske (Masjid Darussalam), Besøk i kirke (Domkirken), Workshop i kulturhus (St. Croix), Besøk hos ideell aktør/nestekjærlighet (Kirkens Bymisjon), Besøk hos interreligiøst miljøprosjekt (Håpets katedral)
Felles avslutning: Oppsummeringer, sammenhenger, erfaringer. Presentasjon av workshop-resultat (eks gruppene har laget/skrevet/tegnet noe)
 
Vertene på de ulike postene representerer ulike menigheter og andre kulturaktører. Dialogforum sørger for koordinering og utvikling av et helhetlig program. Programmet sikter mot variasjon i innhold og metode, slik at dagen oppleves meningsfull for elevene og legger til rette for læring ikke bare OM et innhold, men også GJENNOM aktiv deltakelse. For- og etterarbeid i skolen kan avtales og utvikles i samarbeid med involverte lærere.