+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Vi har et godt samarbeid med skoleetaten i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, og tilbyr undervisningsopplegg for skolen i møtepunktet mellom demokrati og medborgerskap, KRLE-undervisning og konkrete kompetansemål i flere ulike fag. I samarbeid med involverte lærere tilpasser vi innholdet til det som er relevant for den aktuelle skolen eller trinnet.

Dialogdag i skolen
En etter hvert vel utprøvd ramme er Dialogdag i skolen: Et heldagsopplegg med felles intro og avslutning, hvor elevene ellers deles i grupper og besøker ulike stasjoner, så som moskeer, kirker og andre aktører i lokalsamfunnet. Gjennom dagen fokuseres både likheter og ulikheter innenfor islam og kristendom, ofte med en avslutning knyttet til hvordan vi kan samarbeide for å bygge et godt samfunn på tvers av tro og kultur. Se eksempel på program fra en dialogdag nederst på siden.

Undervisningsressurser til KRLE-faget
I samarbeid med Sarpsborg kommune og satsningen Ung Motkraft har vi utviklet et filmbasert undervisningsopplegg som basert på spørsmål ungdom gjerne stiller om kristendom og islam. Filmer og lærerveiledning er fritt tilgjengelig på denne siden: 

Undervisningsopplegg om Islam og Kristendom

I samarbeid med IKO, Kirkelig pedagogisk senter, Borg Bispedømme og Håpets Katedral har vi utviklet to filmbaserte undervisningsopplegg som formidler perspektiver på temaene bønn og bærekraft/natur, samt kjønn, seksualitet og etikk fra ulike religioner og livssyn. Oppleggene kan brukes fritt og er tilgjengelig på sidene som er lenket under:

Undervisningsopplegg om Bønn og Bærekraft

Underivisningsopplegg om Kjønn, Seksualitet og Etikk

Dialogforum Østfold tilbyr også kortere undervisningsopplegg med besøk på skolen etter avtale. Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan tilby av ressurser og kompetanse!

Eksempelprogram: Dialogdag i Fredrikstad sentrum

Felles intro: Velkommen og praktisk info. Fokus på dialogarbeid generelt og dagens tema spesielt, eks «Nestekjærlighet og miljøarbeid»
Poster: Besøk i moske (Masjid Darussalam), Besøk i kirke (Domkirken), Workshop i kulturhus (St. Croix), Besøk hos ideell aktør/nestekjærlighet (Kirkens Bymisjon), Besøk hos interreligiøst miljøprosjekt (Håpets katedral)
Felles avslutning: Oppsummeringer, sammenhenger, erfaringer. Presentasjon av workshop-resultat (eks gruppene har laget/skrevet/tegnet noe)
 
Vertene på de ulike postene representerer ulike menigheter og andre lokale aktører. Dialogforum Østfold sørger for koordinering og utvikling av et helhetlig program. Programmet sikter mot variasjon i innhold og metode, slik at dagen oppleves meningsfull for elevene og legger til rette for læring ikke bare OM et innhold, men også GJENNOM aktiv deltakelse. For- og etterarbeid i skolen kan avtales og utvikles i samarbeid med involverte lærere.