+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

I 2022 fikk Dialogforum Østfold avgjørende støtte til arbeidet med Dialogdag i skolen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatytringer. Dette har styrket dialogdagene ytterligere, og bidratt til nye samarbeid.

Dialogforum Østfold mottok blant annet støtte til kompetanseheving og utvikling av nytt undervisningsmateriell, som har gjort det mulig å utvikle innhold knyttet til antirasistisk arbeid og inkludere dette i dialogdager for nye skoler.

 LogoBUFDIRlogo

Ulike hendelser de senere årene både i Norge og internasjonalt har løftet en ny og viktig samtale om rasisme. Opplysning og økt bevissthet i den generelle befolkningen er nødvendig i arbeidet for å bygge et godt, mangfoldig samfunn for alle. Dette har også ført til styrkede tilskuddsordninger fra myndighetene knyttet til denne tematikken, og Dialogforum Østfold er glade og takknemlige for muligheten til å styrke vår innsats på området. Dialogdag i skolen er i utgangspunktet utviklet for å bygge ned fordommer på tvers av tro, og kan derfor helt naturlig kobles til arbeidet mot rasisme, diskriminering og hat på grunn av etnisitet, tro og livssyn. På bakgrunn av tilskuddet ble denne tematikken løftet spesielt i 2022, og fikk prege dialogdager i flere byer:

En workshop om ytringsfrihet, rasisme og hatprat ble utviklet i samarbeid med representanter fra Fredrikstad og Sarpsborg kommuner våren 2022, og er gjennomført ved dialogdager for tre ungdomsskoler og to videregående skoler. Politiet har deltatt ved dialogdager både i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, blant annet med et undervisningsopplegg knyttet til hvordan vi forholder oss til hverandre på internett. Mot slutten av året ble et nytt opplegg utviklet i samarbeid med Kirkens Bymisjon og testet ut for nok en ungdomsskole – her løftes temaet diskriminering i lys av Kirkens Bymisjons arbeid. 

photo 1Photo 1: Workshop om hatprat og rasisme ved dialogdag for Haugeåsen ungdomsskole, våren 2022.

photo 2Politiet bidro med viktig undervisning om nettvett ved dialogdag for Rødsberg ungdomsskole, høsten 2022.

Økonomisk støtte fra det offentlige er helt nødvendig for at Dialogforum Østfolds arbeid skal fortsette å vokse, og vi jobber kontinuerlig med å søke relevante tilskudd som både kan styrke kjerneaktiviteten og utfordre oss på nye områder. De nye tilbudene og samarbeidene som ble utviklet på bakgrunn av støtten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2022 har styrket oss, og vi ser fram mot samarbeid med flere nye skoler i 2023.