+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på en vår med stor og etterlengtet aktivitet, ikke minst i forhold til Dialogdag i skolen. Vi er takknemlige for muligheten til å samles, og håper glimtene fra vårens arrangementer kan inspirere alle som støtter arbeidet til å fortsette å engasjere seg: Det er plass til flere trossamfunn som medlemmer i Dialogforum Østfold, og stort potensiale for å få enda flere mennesker med på møteplasser på tvers av tro og kultur!

De første månedene av 2022 gjorde koronavaksinene det mulig å åpne samfunnet opp igjen. Uvirkelig og tragisk oppleves det at våren, sammen med nye muligheter og etterlengtet sosial frihet, skulle bringe krig i Europa gjennom Russlands invasjon av Ukraina. Fredsarbeid og brobygging er et kontinuerlig arbeid i en verden hvor det fins krefter som river ned og splitter. Vi er takknemlige for å få bidra med dialogarbeid her i Østfold, og ser tilbake på flere lyspunkter i en mørk tid. Sammen kan vi også bidra til håp ved å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Høsten 2021 startet med gjenåpning av samfunnet, og sluttet med ny, delvis nedstengning. I Dialogforum Østfold er vi takknemlige for alt som lot seg gjennomføre, og ser tilbake på en høst med mange spennende møter på tvers av tro og kultur. I dette nyhetsbrevet er høydepunktene fra juli til desember tatt med, og vi håper det kan være til oppmuntring for alle som støtter arbeidet!

Endelig er det mulig å planlegge fysiske samlinger igjen! I dette nyhetsbrevet deler vi høydepunkter fra forsommeren, og ser fram mot en spennende høst hvor vi håper å besøke mange av medlemmene våre.

Årsmøte og gjenvalg av styreleder
På årsmøtet 6. april ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styremedlem for muslimske trossamfunn. I styremøtet 2. juni ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styreleder, og Mona Bøe gjenvalgt som nestleder.

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst et «Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner». Dialogforum Østfold bidrar med tilrettelagt informasjon overfor våre muslimske medlemmer.

Dialogforum Østfold søkte midler gjennom den ekstraordinære utlysningen knyttet til Covid19, og fikk støtte til å bidra med tilrettelagt informasjon om smittevern og vaksinering overfor våre muslimske medlemmer. Med delfinansiering fra IMDi har vi mulighet til å bruke mer tid og ressurser på en innsats vi allerede var i gang med før midlene ble utlyst.