+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

De første månedene av 2024 har vært preget av vinter og mørke på flere måter, men har samtidig gitt mange muligheter for meningsfull dialog og samhandling. Ungdomssamlinger, 8. mars-markering, felles-iftar og nystartet tros- og livssynskafé er blant det vi ser tilbake på i dette nyhetsbrevet.

Høsten og vinteren 2023 har vært ekstra mørk for mange. Dialogarbeidet oppleves om mulig enda viktigere enn før. Det større arbeidet for fred og rettferdighet er både her hos oss og ute i verden avhengig av dialog på tvers av ulikhet og uenighet, hvor vi ser hverandre som medmennesker og vil hverandre vel. I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på et halvår med blant annet dialogdager, kvinneseminar og fredsmarkering, og framover mot nye muligheter i 2024.

I denne saken ser vi tilbake på et halvår fylt med aktiviteter og møteplasser på tvers av tro og kultur. Blant høydepunktene er dialogdag for flere nye ungdomsskoler og arrangementer i regi av lokale arbeids- og kvinnegrupper. Vi håper glimtene fra vårens arrangementer kan være til inspirasjon, og deler også datoer som kan være verdt å holde av til høsten!

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på en høst fylt med aktiviteter og møteplasser på tvers av tro og kultur. Blant høydepunktene er tre dialogarrangement i Halden, Dialogdag i skolen med nye ungdomsskoler i både Sarpsborg og Fredrikstad og ikke minst kvinneseminar på Hotel Quality som er blitt en årlig tradisjon.
Vi håper glimtene fra høstens arrangementer kan være til oppmuntring og inspirasjon i en tid som også er preget av store utfordringer for mange, både i Norge og i verden rundt oss.

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på en vår med stor og etterlengtet aktivitet, ikke minst i forhold til Dialogdag i skolen. Vi er takknemlige for muligheten til å samles, og håper glimtene fra vårens arrangementer kan inspirere alle som støtter arbeidet til å fortsette å engasjere seg: Det er plass til flere trossamfunn som medlemmer i Dialogforum Østfold, og stort potensiale for å få enda flere mennesker med på møteplasser på tvers av tro og kultur!