+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

I denne saken ser vi tilbake på et halvår fylt med aktiviteter og møteplasser på tvers av tro og kultur. Blant høydepunktene er dialogdag for flere nye ungdomsskoler og arrangementer i regi av lokale arbeids- og kvinnegrupper. Vi håper glimtene fra vårens arrangementer kan være til inspirasjon, og deler også datoer som kan være verdt å holde av til høsten!

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på en høst fylt med aktiviteter og møteplasser på tvers av tro og kultur. Blant høydepunktene er tre dialogarrangement i Halden, Dialogdag i skolen med nye ungdomsskoler i både Sarpsborg og Fredrikstad og ikke minst kvinneseminar på Hotel Quality som er blitt en årlig tradisjon.
Vi håper glimtene fra høstens arrangementer kan være til oppmuntring og inspirasjon i en tid som også er preget av store utfordringer for mange, både i Norge og i verden rundt oss.

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på en vår med stor og etterlengtet aktivitet, ikke minst i forhold til Dialogdag i skolen. Vi er takknemlige for muligheten til å samles, og håper glimtene fra vårens arrangementer kan inspirere alle som støtter arbeidet til å fortsette å engasjere seg: Det er plass til flere trossamfunn som medlemmer i Dialogforum Østfold, og stort potensiale for å få enda flere mennesker med på møteplasser på tvers av tro og kultur!

De første månedene av 2022 gjorde koronavaksinene det mulig å åpne samfunnet opp igjen. Uvirkelig og tragisk oppleves det at våren, sammen med nye muligheter og etterlengtet sosial frihet, skulle bringe krig i Europa gjennom Russlands invasjon av Ukraina. Fredsarbeid og brobygging er et kontinuerlig arbeid i en verden hvor det fins krefter som river ned og splitter. Vi er takknemlige for å få bidra med dialogarbeid her i Østfold, og ser tilbake på flere lyspunkter i en mørk tid. Sammen kan vi også bidra til håp ved å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Høsten 2021 startet med gjenåpning av samfunnet, og sluttet med ny, delvis nedstengning. I Dialogforum Østfold er vi takknemlige for alt som lot seg gjennomføre, og ser tilbake på en høst med mange spennende møter på tvers av tro og kultur. I dette nyhetsbrevet er høydepunktene fra juli til desember tatt med, og vi håper det kan være til oppmuntring for alle som støtter arbeidet!