+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum Østfolds styre består av representanter fra våre medlemmer av kristne og muslimske trossamfunn og organisasjoner. For perioden 2020 – 2022 sitter følgende personer i styret: 

Representant Borg bispedømmeråd: Tanja von der Lippe Michelet

Representant Sarpsborg kirkelige Fellesråd: Kai Arne Wallin

Representant Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold: Per Christian Skauen

Representant fra muslimske trossamfunn i Østfold: Aziz Ahmedovic (styreleder)

Representant fra muslimske trossamfunn i Østfold: Edmond Gubetini

Representant fra muslimske trossamfunn i Østfold: Mohamed Saleban Warsame

Representant fra kristne trossamfunn/menigheter/organisasjoner i Østfold: Mona Bøe (nestleder)

I tillegg møter prosten i Sarpsborg prosti samt ansatte i Dialogforum Østfold, uten stemmerett.

Se ellers vedtektene for fordeling av oppnevnte og valgte representanter til styret.