+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum Østfold ble stiftet i 2015, og eies av muslimske og kristne trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. Vi arbeider for å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold. Våre grunnverdier er fellesskap, toleranse og respekt.

En oppfordring fra ordføreren i Sarpsborg til daværende prost, Kari Mangrud Alvsvåg, var startskuddet for det som senere skulle bli Dialogforum Østfold. Historien om etableringen kan du lese mer om i artikkelen «Dialogforum Østfold, en villblomst i rosebedet». Tittelen henspiller på det unike ved at Dialogforum Østfold er etablert, drevet og eid av muslimske og kristne trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. I andre bispedømmer i Norge drives kirkens dialogarbeid ut fra kirkelige dialogsentre. På nasjonalt plan samarbeider vi både med de kirkelige dialogsentrene og med muslimsk dialognettverk, og vi er stolte av vår unike identitet. 

Dialogforum Østfold ønsker å være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og flerkulturell samhandling i Østfold. Arbeidet er både meningsfullt og nødvendig, og består av blant annet dialogmøter mellom religiøse ledere, arbeid rettet mot kvinner, foredrag i ulike sammenhenger og dialogdager i ungdomsskolen.

Utover dialogen som samtale er vi opptatt av felles samhandling, diapraksis, på tvers av tro. Når vi møtes, samtaler og handler sammen, bygger vi kunnskap, kjennskap og vennskap. Sammen ønsker vi å motvirke fordommer og bidra til å bygge gode og trygge lokalsamfunn.   

framedi