+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Uttalelse fra Dialogforum Østfold i forbindelse med invitasjon av Kadra Yusuf til kvinneseminar:

I forbindelse med planlegging av et kvinneseminar, har vi i Dialogforum Østfold tatt kontakt med Kadra Yusuf med spørsmål om hun kunne tenke seg å delta. Da det ble uttrykt uro i forhold til at invitasjonen kunne skade noen av relasjonene vi arbeider med å bygge, trakk vi den tilbake. Dette var feil, og med dette ønsker vi å komme med en uforbeholden unnskyldning.

Meningsbrytning og bredde i dialogarbeidet er sentrale premisser for oss, men her glapp det. Vi vil snarest ta kontakt med Kadra Yusuf, og håper hun fortsatt vil vurdere å delta på arrangementet for å bringe sine viktige perspektiver inn i dialogen.

Om oss:
Dialogforum Østfold er en forening som eies og drives av muslimske og kristne trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. Vi arbeider for å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold, og våre grunnverdier er fellesskap, toleranse og respekt. I arbeidet vårt er vi mer opptatt av det som forener enn det som skiller: Vi spør ikke først og fremst «Hva kan vi snakke om», men «Hva kan vi gjøre sammen?». Slik får arbeidet form av et lokalt fredsarbeid hvor vi samarbeider om å bidra til trygge lokalsamfunn for alle.

Med vennlig hilsen,

Dialogforum Østfold
v/Tariq Alsagoff, daglig leder

Download PDF