+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst et «Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner». Dialogforum Østfold bidrar med tilrettelagt informasjon overfor våre muslimske medlemmer.

Dialogforum Østfold søkte midler gjennom den ekstraordinære utlysningen knyttet til Covid19, og fikk støtte til å bidra med tilrettelagt informasjon om smittevern og vaksinering overfor våre muslimske medlemmer. Med delfinansiering fra IMDi har vi mulighet til å bruke mer tid og ressurser på en innsats vi allerede var i gang med før midlene ble utlyst.

Prosjektet består blant annet i jevnlige e-postutsendelser hvor vi fokuserer på oppdaterte råd og retningslinjer knyttet til bruk av hellige hus. I tillegg videreformidler vi informasjon som er utarbeidet på forskjellige språk, og er tilgjengelige for spørsmål. Vi er glade for å kunne bidra på denne måten, og for at medlemmene ser ut til å sette pris på e-postene. Flere tar også direkte kontakt med spørsmål.  

I både Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har vi kontakt med kommuneoverlege og andre sentrale kontaktpersoner. Vi får positive tilbakemeldinger på det vi gjør, og gode innspill til fokus i vårt informasjonsarbeid. Nå som vaksiner tilbys stadig flere, videreformidler vi informasjon om dette og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja. Vi følger med på oppdateringer som kommer nasjonalt og lokalt, og sender ut informasjon hver gang det skjer endringer som er relevante for bruken av hellige hus og også sosiale sammenkomster.

Siden det stadig kommer oppdateringer knyttet til Covid19, oppfordrer vi alle som leser denne nyhetssaken til å holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer via sin kommunes nettside. 

Dessverre raser pandemien fortsatt i verden, og dødstallene er store i mange land. Vi som bor i Norge, har grunn til å være veldig takknemlige for at vi har tilgang på vaksiner! Vaksinasjon er veien ut av pandemien, og etter hvert som flere blir vaksinert, vil det komme lettelser som gjør at vi kan leve og reise mer som normalt.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i hva du som enkeltperson kan og skal gjøre i forhold til tilbud om vaksine i din kommune.