+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum Østfold er en forening stiftet 1. september 2015 av muslimske og kristne menigheter og organisasjoner. Dialogforum Østfold har som formål å utvikle og forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold, arbeide for økt kunnskap om og forståelse av kristendom og islam, samt være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og flerkulturell samhandling.

Her kommer det et lite nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold. Foreningen vår har vokst siden vi startet i 2015, noe vi er veldig glad for. I dag er det 28 medlemmer! Det er en utfordring å nå ut med nok informasjon til alle medlemsorganisasjoner og alle aktive enkeltpersoner.