+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst et «Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner». Dialogforum Østfold bidrar med tilrettelagt informasjon overfor våre muslimske medlemmer.

Dialogforum Østfold søkte midler gjennom den ekstraordinære utlysningen knyttet til Covid19, og fikk støtte til å bidra med tilrettelagt informasjon om smittevern og vaksinering overfor våre muslimske medlemmer. Med delfinansiering fra IMDi har vi mulighet til å bruke mer tid og ressurser på en innsats vi allerede var i gang med før midlene ble utlyst.

Torsdag 8. oktober møttes religiøse ledere fra ulike kristne og muslimske sammenhenger i Østfold i Ihyaussunna Center i Sarpsborg. Temaet var “Ulike religioners møte med sykehus, sykdom, død og sorg”, og sykehusprest Alf Kristian Bjørkli var kveldens gjest. Fordi vi tror flere vil ha glede av å ta del i noe av det han formidlet, deler vi her en tilpasset versjon av møteferatet.

Tusen takk til Alf Kristian Bjørkli som øste av sin mangeårige erfaring, og takk til alle som deltok i samtalen!