+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Endelig er det mulig å planlegge fysiske samlinger igjen! I dette nyhetsbrevet deler vi høydepunkter fra forsommeren, og ser fram mot en spennende høst hvor vi håper å besøke mange av medlemmene våre.

Årsmøte og gjenvalg av styreleder
På årsmøtet 6. april ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styremedlem for muslimske trossamfunn. I styremøtet 2. juni ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styreleder, og Mona Bøe gjenvalgt som nestleder.

Ny arbeidsgruppe i Sarpsborg
Dialogforum Østfolds arbeid startet i Sarpsborg, og i flere år ble alt arbeid arrangert av en gruppe engasjerte ansatte og frivillige i fellesskap. Etter hvert som arbeidet vokser, er det behov for å sikre god organisering slik at flere får eierskap og ansvar. I Sarpsborg har vi nå valgt å opprette en egen, lokal arbeidsgruppe, etter gode erfaringer med en slik gruppe i Fredrikstad. Arbeidsgruppen i Sarpsborg har hatt sitt første møte, og etter engasjementet der å dømme kan vi se frem til mye spennende samarbeid framover.

Nye samarbeid med videregående skoler i Fredrikstad
I mai var Tariq Alsagoff engasjert i et samarbeid med lærer Magne Aasbrenn ved Fredrik II, hvor elever besøkte kirke og moské i Fredrikstad sentrum. I starten av juni besøkte Per Eriksen og Tariq Alsagoff HNH videregående skole i Fredrikstad. To skoleklasser fikk høre deres tanker om tro og dialog, og lærer Frode Granerud stilte mange interessante spørsmål.

Frode Tariq og Per ved HNH 080621

Første fysiske samling for Kvinnegruppa i Fredrikstad, og ny organisering i Sarpsborg
Tirsdag 25. mai møtte ti kvinner til første fysiske samling i kvinnegruppa i Fredrikstad. Kvelden ble preget av smil og latter, og utveksling av kunnskap og erfaringer. Temaene var alt fra mat, til familieliv og trostradisjoner. Tanken for kvinnearbeidet i Fredrikstad er å starte med en trygg base engasjerte kvinner, for deretter å vokse sakte, men sikkert. I Sarpsborg har det også vært møtevirksomhet: En gruppe engasjerte kvinner med variert bakgrunn er nå klare for å utvikle kvinnearbeidet videre. Arrangementer for høsten er under planlegging i begge byer.

Kvinnegruppa i Fredrikstad

Besøk fra Dialogforum Østfold?
Det er endelig mulig å planlegge fysiske møter igjen, og fra høsten av tilbyr vi besøk til medlemmer og andre som ønsker å vite mer om arbeidet vårt. Tanken er å gi grunnleggende informasjon om hva vi gjør og hvorfor vi finnes, gi mulighet til å stille spørsmål og å engasjere seg i arbeidet.
Under har vi beskrevet noen konkrete tilbud om besøk til menighetsråd, på menighetskvelder eller til andre aktuelle grupperinger/foreninger. Utover dette kan vi tilpasse besøk etter deres ønsker, om det f.eks. ønskes besøk av kvinner til en kvinnegruppe, representant for én religion for å avklare spørsmål m.m. Dersom smittevern tillater det, kan flere menigheter gjerne samarbeide om et arrangement med besøk. Ta kontakt med oss for å avtale tid!

 • Presentasjon av Dialogforum Østfold
  En kristen og en muslim (ansatte eller frivillige) kommer sammen og presenterer arbeidet. Vi har med en powerpointpresentasjon, og kan svare på spørsmål om de ulike aktivitetene og vår motivasjon for arbeidet.
  Tidsbruk: 30 - 60 minutter
 • Samtale/intervju med kristen og muslim
  Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke, og Tariq Alsagoff, daglig leder i Dialogforum Østfold, forteller om sin motivasjon for å være med i dialogarbeidet, og om hvordan de opplever å være kristen og muslim i dagens Norge.
  Tidsbruk: 1 – 2 timer 

Innvielse og utvikling av undervisningsopplegg ved Håpets Katedral
Håpets Katedral ble innviet lørdag 5. juni, med flotte kulturelle innslag og appeller om å ta vare på naturen fra representanter fra ulike religioner. Skoleelev Mehmed Novalic holdt appell om hva islam sier om dette, og arrangementet ble strømmet internasjonalt.
Sammen med Håpets Katedral, Borg bispedømme og IKO-forlaget er Dialogforum Østfold med på å utvikle et nytt undervisningsopplegg til bruk i KRLE-faget i ungdomsskolen. Representanter fra ulike religioner forteller om bønnens rolle i deres liv og religion, og om hvordan deres religion forholder seg til naturen. Dette blir til små filmer som skal brukes sammen med tilhørende tekster og oppgaver. Nå i juni ble det gjort filmopptak inne i selve katedralen, og interesserte kan lese mer i pressemeldingen på IKO-forlagets nettsider her.

Filminnspilling ved HK 1

Koronasituasjonen
Dialogforum Østfold har gjennom våren jobbet med å sikre god informasjon om smittevern og vaksiner til minoritetsmiljøene mange av våre medlemmer representerer. Vi oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja til vaksine. Du kan lese mer om informasjonsarbeidet vi har vært med på her.

Viktige datoer framover:

 • Dialogforum Østfold deltar i tiårsmarkering av 22. juli både i Sarpsborg og Fredrikstad. Følg Den norske kirke på Facebook for mer informasjon om arrangementene som er planlagt denne dagen.
 • Lørdag 28. august arrangerer Arbeidsgruppen i Fredrikstad familiedag. Invitasjon med mer informasjon sendes ut når smittevernreglene er mer avklart.
 • Til høsten blir det religionsmøte med tema «Håp i mørket», om forebygging av selvmord. Møtet vil også være åpent for alle interesserte, også de som ikke har lederansvar. Dato kommer senere.
 • Torsdag 14. oktober blir det åpen temakveld i Fredrikstad. Gjest er Torstein Try, som har skrevet doktorgrad om vennskap mellom kristne og muslimer. Detaljer kommer senere.

 

Vi ønsker alle en god sommer, og en god markering av Id al-Adha til alle våre muslimske medlemmer.