+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Det er krevende tider, og korona preger fortsatt hverdag og arbeid i stor grad. Dialogforum Østfold bidrar med det vi kan i forhold til informasjonsarbeid, og gleder oss samtidig over styrket samarbeid med flere kommuner.

Første samling for Kvinnegruppa i Fredrikstad
Lørdag 20. mars var det planlagt tur i Fredrikstadmarka for 10 kvinner, hvorav 5 muslimer og 5 kristne. Vi trodde i det lengste at dette utendørsarrangementet med 10 deltakere skulle la seg gjennomføre, men få dager i forveien ble tiltaksnivå A innført for alle kommuner i Viken, og også utendørs arrangementer ble forbudt. I stedet for tur ble det gjennomført et digitalt møte hvor alle inviterte deltok og presenterte seg for hverandre. Det er en svært mangfoldig gruppe kvinner, med mye kompetanse og ressurser, og vi gleder oss stort til å se hvordan dette nettverket kan utvikle seg og bli til nye vennskap på tvers av tro og kultur.

women2021a

Koronasituasjonen
«Det blir verre før det blir bedre» virker å være et ordtak som passer i disse dager. Aldri har smittetrykket vært så høyt i vår region, og nå også med mutert variant av viruset som i større grad smitter via barn, og hvor mange smittes uten å få særlig symptomer. I samarbeid med kommuneledelsene i Sarpsborg og Fredrikstad jobber Dialogforum Østfold med å sikre tilrettelagt informasjon, spesielt til våre muslimske medlemmer som representerer mange minoritetsgrupper. Endelig er vaksinasjonen kommet skikkelig i gang, og vi oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja til vaksine.

covid2021a

Nye medlemmer i Dialogforum Østfold
Vi er glade for å kunne presentere og ønske velkommen tre nye medlemmer! De nye medlemmene bidrar hver for seg til enda større bredde i en mangfoldig medlemsmasse, som nå består av totalt 35 trossamfunn og organisasjoner. Målet er 40 medlemmer ved utgangen er 2021. De nye medlemmene er:

Kurdistan Trossamfunn (Sarpsborg)

Al Ghadir Islamsk Senter i Østfold (Skjeberg)

Menigheten 3:16 (Fredrikstad)

 

Klart for uttesting av Dialogdag i skolen – kortversjon i skolens egne lokaler
Koronasituasjonen har gjort det nødvendig å tenke ut alternative måter å nå skolene på, når en vanlig Dialogdag i skolen med besøk til hellige hus og samling av store grupper elever ikke lar seg gjennomføre. En av modellene som er utviklet, er et totimers opplegg hvor kristen og muslimsk representant fra Dialogforum Østfold besøker skolen med dialogøvelser og et innenfraperspektiv på tro. Uttestingen lar vente på seg, men vi er i tett dialog med flere ungdomsskoler og håper våren gir flere muligheter.

Staben fortsetter som nå med opprettelse av ny, fast stilling
Unni Anita Skauen har takket ja til 100 % fast stilling i Dialogforum Østfold når prosjektperioden hennes er over, 30. april. Vi er glade for muligheten til å fortsette med dagens stab, og ser fram til fortsatt vekst i arbeidet!

Styrket samarbeid med kommunene gjennom Norwegian Safe Cities-programmet
Vi er glade for å være ønsket som samarbeidspartnere i større demokratiprosjekter i både Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Sarpsborg kommune har gjennom Norwegian Safe Cities-programmet fått støtte til satsningen «Motkraft», en tittel som viser til hvordan barn og ungdom kan få styrke og kompetanse som blir motkraft mot hat og polarisering. Fredrikstad kommune har tilsvarende fått støtte til sin satsning, «Demos», som har fokus på å bygge demokratikompetanse. I begge prosjekter er Dialogdag i skolen inne som en konkret satsning mot ungdommer i stadig flere ungdomsskoler. Vi ser fram til hvordan dette kan styrke vårt arbeid, og er takknemlige for å bli vurdertsom en seriøs og kompetent samarbeidspartner for kommunene.

FoandreForAndre badge Vipps rgb 5Fasteaksjonen 
Dialogforum Østfold oppfordrer alle medlemmer til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som i år har fokus på å sikre flere mennesker tilgang på rent vann: 785 millioner mennesker i verden mangler dette, og 250 norske kroner sikrer ett menneske tilgang på rent vann livet ut. Kristne og muslimer deler troen på at mennesket er skapt, og at vi har et gudegitt ansvar for å ta vare på hverandre og jorden vi bor på. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en god mulighet for oss til å vise felles engasjement for mennesker og miljø. Aksjonen foregår digitalt, med hovedinnsamling i perioden 21. - 23. mars, men det er også mulig å støtte aksjonen i etterkant. Du kan lese mer på våre nettsider her, eller ved å gå inn på www.fasteaksjonen.no

 

Viktige datoer framover:

  • Årsmøte:Vi viser til tidligere utsendt informasjon om dato, og innkalling som sendes ut denne uken. På grunn av smittevern må årsmøtet avholdes digitalt, og dette skjer tirsdag 6. april kl. 19. – 21. Vi ber alle medlemmer prioritere deltakelse, da vi blant annet skal stemme over forslag til endring i vedtektene knyttet til mulighet for gjenvalg til styret. Hvert medlem kan stille med inntil to deltakere, hvorav én avgir stemme ved valg.
  • Vi håper å kunne arrangere et fysisk religionsmøte i maimåned, med tema «Faste i ulike religioner og tradisjoner».
  • Vi kommer tilbake med informasjon om mulig temakveld før sommeren.

Flere store høytider står for døren:
Med påsken avsluttes fasten for våre kristne medlemmer, og vi ønsker god påske.
Like etter påske starter fastetiden for våre muslimske medlemmer – god ramadan!