+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogdag med 10. trinn fra Haugeåsen ungdomsskole var ett av høydepunktene i løpet av en høst hvor mye har blitt utsatt i siste liten, på grunn av pandemien. Her får du blant annet glimt fra dialogdagen og en spennende samtale om framtidens moské i Fredrikstad sentrum.

Inspirerende religionsmøte om sorg og omsorg i helsevesenet
Torsdag 8. oktober møttes muslimske og kristne ledere i Ihyaussunna Center i Sarpsborg. Tema for kvelden var “Ulike religioners møte med sykehus, sykdom, død og sorg”. Sykehusprest Alf Kristian Bjørkli var invitert for å dele av sine erfaringer som sykehusprest, med spesiell interesse for migrasjonshelse og ulike minoriteters møte med helsevesenet gjennom snart 30 år. Det ble et inspirerende og lærerikt møte, og om du vil lese mer om det som ble formidlet kan du klikke her.

Dialogdag med Haugeåsen ungdomsskole 16. oktober
170 elever fra 10. trinn på Haugeåsen ungdomsskole deltok på Dialogdag i Fredrikstad sentrum fredag 16. oktober. Dagens overskrift, lånt fra Kirkens Bymisjon, var «Ingen er bare det du ser». For første gang samarbeidet vi med Fredrikstad Bibliotek om gjennomføring av en workshop som handlet om å forebygge fordommer. Lillesalen på St. Croix ble brukt til formidling om islam og Darussalam-moskeen, siden denne var stengt som følge av pandemien. Domkirken fungerte som samlingssted ved oppstart og avslutning, i tillegg til å være egen stasjon for formidling om kirken og menneskene som besøker den.  

Elever og lærere hadde mange gode tilbakemeldinger, og avisa Demokraten dekket dagen med en flott artikkel. Om du har abonnement kan du lese den her.

Klikk på ett av bildene for å forstørre og lese bildetekst. Alle foto: Trine Sirnes.

 

Panelsamtale på St. Croix: Moské i byen: Bidragsyter eller byrde?
Det ble en inspirerende og positiv panelsamtale om framtidens moské i Fredrikstad på St. Croix onsdag 28. oktober. Per Eriksen var ordstyrer, og i panelet satt Aziz Ahmedovic (styreleder), Tariq Alsagoff (daglig leder), Kari Mangrud Alvsvåg (domprost), Siri Martinsen (varaordfører) og David Hetlelid (pastor i Filadelfia Sarpsborg).  I overkant av 30 tilhørere fikk høre panelet samtale om moskeens mulige plass i byen, hva Darussalams ledelse ønsker å få til og hvilke behov som må ivaretas, for eksempel i forhold til sikkerhet. Det ble en god samtale med fokus på at vi lever i et livssynsåpent samfunn hvor vi alle må unne hverandre muligheten til fritt og trygt å utøve vår tro. Tjenlige bygg for trosutøvelse gir også forutsigbarhet for internt arbeid og muligheter for utvikling av samarbeid mot storsamfunnet.

Avisa Demokraten dekket også dette arrangementet, og har du abonnement kan du lese deres omtale her. 

engodsamtalemedkoronariktigavstandEn god samtale med koronariktig avstand.

 

Korona og avlysninger
Følgende arrangement ble avlyst eller utsatt som en følge av smitteverntiltak i november og desember:

  • Kvinneseminar 7. november. Ny dato vil settes opp. Det sendes i disse dager ut et inspirasjonsbrev til kvinner i nettverket med glimt av innholdet som er planlagt for seminaret.
  • Temakveld i samarbeid med Sorg og Omsorg Sarpsborg, 10. november. Ny dato er satt, og temakvelden arrangeres 9. mars 2021.
  • Dialogdager med Kruseløkka ungdomsskole, 11. og 12. november. Nye datoer settes.
  • Religionsmøte 26. november.
  • Dialogopplegg på skolen over to skoletimer for 8. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole, 7. og 8. desember. Nye datoer settes.
  • Oppstartsmøte for kvinnearbeid i Fredrikstad, 8. desember. Ny dato settes.

 

Kvinnearbeid i Fredrikstad
Korona har lagt en demper på oppstarten for et eget dialogarbeid for kvinner i Fredrikstad. Det har likevel vært gjennomført flere gode møter i styret for dette arbeidet gjennom året. Kontaktlister til mulige deltakere fra ulike trossamfunn er utarbeidet, og et oppstartsmøte med 10 – 15 inviterte deltakere er planlagt og kan forhåpentligvis gjennomføres senere i vinter.

Dialogens langsomme kunst
Vi står på tampen av et år som har bydd på utfordringer og satt store begrensninger på muligheter for fysiske møter på tvers av tro og kultur. Likevel kan vi se tilbake med takknemlighet på mange viktige samlinger, nye vennskap på tvers og utvikling på flere arenaer. Vi ser frem til et år med færre begrensninger, og er samtidig klar over at dialog er langsomt arbeid, med andre verdier enn effektivitet og prestasjon. Per Eriksen, pastor i Frikirken og medlem av Dialogforums arbeidsgruppe i Fredrikstad, har skrevet klokt om nettopp dette, og teksten kan leses av alle her.


Dialogforum Østfold vil takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2020, og ønsker alle et godt nytt år 2021. 

Til alle våre kristne medlemmer: Riktig god jul!