+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Fest og alvor går hånd i hånd, og dette har preget Dialogforums arbeid de siste månedene.
Markering av 5-årsjubileum står som høstens foreløpige høydepunkt. Her understreket flere at arbeidet som gjøres ikke bare er meningsfullt, men absolutt nødvendig.

Håpets katedral – tverreligiøs markering av Skaperverkets dag
Dialogforum Østfold deltok i markeringen av Skaperverkets dag på Håpets Katedral den 5. juni. Representanter fra syv ulike religioner deltok med refleksjoner om menneskets ansvar for jorden og miljøet, blant dem Dialogforums Velisa Salihovic. En sterk markering, også med musikalske innslag fra ulike religiøse tradisjoner formidlet av Helene Bøksle og Solfrid Molland. 

25 år siden folkemordet i Srebrenica
Styreleder Aziz Ahmedovic ledet i juli markeringen av at det var 25 år siden folkemordet på bosniske muslimer i Srebrenica. Et tog med mennesker i alle aldre gikk fra St Maries plass til Sarpsborg torg, hvor hvite roser ble lagt ned til minne om alle som ble drept. Barn og ungdom deltok med fortellinger om sine savnede på bosnisk og norsk. La oss aldri glemme.

Lystenning og bønn etter angrepene i Sarpsborg
somaliskEidKulås310720 3Talsperson for det somaliske miljøet i Sarpsborg, Naima Alasow, og Unni Anita Skauen fra Dialogforum Østfold.
I juli ble Sarpsborg rystet av drap og knivangrep begått av en psykisk syk person med somalisk bakgrunn. Dialogforum var medarrangør da det i etterkant av angrepene ble invitert til lystenning og bønn i Sarpsborg kirke. Der deltok både etterlatte etter den drepte og representanter fra det somaliske miljøet som opplevde et økt trykk av rasisme og fordommer etter tragedien.
Videre var Dialogforum til stede for å støtte opp om den somaliske Eid-feiringen i Kulåsparken fredag 31. juli, se også foto øverst i nyhetsbrevet. Tross omstendighetene ble det en trygg og positiv opplevelse for deltakerne.   

Mobiliseringsliste – Trygg i bønn
Vi erfarer at behovet for å sikre trygg trosutøvelse i Norge er reelt, og opplever det meningsfullt å kunne samle mennesker til trygg i bønn-arrangement ved behov.

I den forbindelse har vi opprettet en egen mobiliseringsliste med e-postadresser til enkeltmennesker i vårt nettverk som er positive til å motta noen slike invitasjoner i løpet av året.

Om du eller noen i ditt trossamfunn ønsker å stå på denne listen, send en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Familiesamling på Skogtunet
Familiesamlingen i regi av arbeidsgruppen i Fredrikstad ble gjennomført lørdag 29. august, i tråd med alle smittevernregler.

Et tyvetalls barn og voksne deltok, og flere møttes for første gang. Fotball, volleyball, grilling og gode samtaler var blant ingrediensene, og det blir garantert flere familiedager i framtiden! 

Familiedag SkogtunetAktivitet og glede på familiedag på Skogtunet.

Jubileumsmarkering
Dialogforum Østfolds 5-årsjubileum ble markert på Glenghuset i Sarpsborg den 2. september. Det var nettopp her at forumet ble stiftet den 1. september 2015. Det ble en innholdsrik markering med taler av blant andre styreleder Aziz Ahmedovic, biskop Atle Sommerfeldt og imam Senaid Kobilica, leder av muslimsk dialognettverk. Du kan lese mer og se bilder fra markeringen ved å følge denne lenken: Dialogforum Østfold 5 år.

Kari Mangrud Alvsvåg ny domprost
Vi fikk i juni beskjed om at Kari Mangrud Alvsvåg, sentral initiativtaker og medlem av Dialogforums styre og arbeidsutvalg siden oppstarten, slutter i stillingen som prost for Sarpsborg og Halden etter 8 år. Dette betyr at hun går ut av styret, mens fungerende prost Espen Feilberg Jacobsen overtar hennes plass. Så er vi svært glade for at Karis engasjement for dialogarbeid vil prege også hennes nye stilling som domprost, og vi ser fram til fortsatt samarbeid!

Samarbeid om dagsaktuelle utfordringer i Sarpsborg
I etterkant av smitteoppblomstringen knyttet til et arrangement i Skjeberg og videre fokus på muslimske forsamlingslokaler i media, arbeides det fra flere hold med utfordringer knyttet til både koronasituasjonen, muslimske forsamlingslokaler og økt hets av muslimer. Dialogforum Østfold er involvert i samtaler med Sarpsborg kommune og ulike trossamfunn om dette, og forsøker å bidra i arbeidet med å finne løsninger.

Høsten/Vinteren 2020 – planlagte aktiviteter
Informasjon om påmelding og nærmere detaljer sendes ut til nettverket og publiseres på våre FB-sider når detaljene er klare.

  • Panelsamtale om moskéens rolle i Fredrikstad på St. Croix-huset søndag 28. oktober
  • Kvinneseminar på Hotel Quality på Grålum lørdag 7. november.
  • Åpen temakveld om Sorg og omsorg 10. november.
  • Dialogdag og annet skolesamarbeid er under planlegging både i Sarpsborg og Fredrikstad.


Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål, ideer til samarbeid eller behov for informasjon. Følg oss ellers på Facebook eller se våre hjemmesider www.dialogforumostfold.no 

Takk til alle som bidrar til dialogarbeidet i Østfold!

Vennlig hilsen Tariq Alsagoff, Velisa Salihovic og Unni Anita Skauen

Kontaktinformasjon:

Tariq Alsagoff, Daglig leder, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 404 90 400

Velisa Salihovic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unni Anita Skauen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.