+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Korona, nyansettelse og planlegging har preget våren 2020 hos Dialogforum Østfold. Dialogdagen med Haugeåsen ungdomsskole 10. mars skulle vise seg å være det siste fysiske arrangementet på flere måneder. Nå ser vi fremover og satser på en aktiv høst!

En annerledes vår

Da koronasituasjonen førte til nedstenging av landet den 12. mars fikk det konsekvenser for alle som jobber med å samle mennesker fysisk. For Dialogforum betydde det blant annet at flere planlagte arrangementer måtte avlyses. Vi håper den gradvise gjenåpningen av landet vil gjøre det mulig både å ta igjen noe av det tapte og å se fremover mot nye tider med nye muligheter, selv om vi må regne med visse restriksjoner også framover. På den positive siden har uker med hjemmekontor åpnet muligheter for å ta tak i arbeid som ikke alltid står øverst på prioriteringslisten, og blant annet vil nettsidene våre bli oppdatert i løpet av sommeren.

Dialogdag med Haugeåsen ungdomsskole

Det viste seg å være et lykketreff at dialogdag med 8.trinn fra Haugeåsen ungdomsskole var planlagt til tirsdag 10. mars. To dager senere ble Norge stengt ned på grunn av virussituasjonen. Domkirken i Fredrikstad ble brukt til felles samlingspunkt både ved starten og slutten av dagen og til lunsj. I tillegg besøkte elevene Masjid Darussalam, Kirkens Bymisjon og Håpets Katedral, og de hadde workshop på St. Croix knyttet til dagens tema som var «Tro som drivkraft for miljø og sin neste». Erfaringene fra dagen er gode, og vi er i kontakt med Haugeåsen ungdomsskole for å planlegge videre samarbeid.

Digitalt årsmøte og nye styremedlemmer

Årets årsmøte ble på grunn av omstendighetene gjennomført digitalt, pr e-post. Blant annet ble nye styremedlemmer valgt inn, ettersom andre avsluttet sin periode. Styret hadde i slutten av mai sitt første fysiske møte etter nedstengningen.

Ny medarbeider

Den 1. mai startet Unni Anita Skauen i en ettårig prosjektstilling i 100 %. Unni Anita har ansvar for blant annet å videreutvikle arbeidet med Dialogdag i skolen i Fredrikstadområdet, og er i gang med å forankre arbeidet i skolen og i trossamfunnene og med å videreutvikle innhold til ulike typer skolesamarbeid. Hun vil også delta i andre fora slik som arbeidsgruppen i Fredrikstad, i arbeidet med å styrke ungdomsarbeidet vårt og med kommunikasjon. Unni Anita er utdannet allmennlærer og har erfaring fra blant annet Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken.

Ramadan og Eid markert i kriminalomsorgen

På tross av koronarestriksjoner og mange andre avlysninger har vi også i år fått bidra til markering av Ramadan og Eid blant kvinner i kriminalomsorgen. Godt samarbeid gjorde det mulig å levere både mat og gaver som ble svært godt tatt imot.

Høsten 2020 – planlagte aktiviteter

  • Familiesamling i regi av arbeidsgruppen i Fredrikstad er planlagt til helgen 29./30. august. Følg med på Facebook-siden vår for nærmere detaljer.
  • Dialogforum Østfold ble stiftet den 1. september 2015, og har dermed 5-årsjubileum i år! Dette er en god anledning til å feire det gode arbeidet som har skjedd siden da, og til å se framover sammen med alle som er involvert. Jubileet vil markeres med en mottakelse i tråd med gjeldende restriksjoner onsdag den 2. september. Det sendes ut invitasjoner til dette.
  • Ansatte i Dialogforum Østfold vil delta på kollegatreff med nettverket i kirkelige dialogsentre i Drammen i september, i forbindelse med festivalen «Sacred Music Festival».
  • Et kvinneseminar er også under planlegging for høsten, og vil finne sted i månedsskiftet oktober/november. Nasjonale restriksjoner vil ha innvirkning på form og innhold, og nærmere detaljer kommer vi tilbake til i neste nyhetsbrev i september.
  • Dialogdag i skolen samt fagsamling med lærere er under planlegging, og vi håper å kunne gjennomføre tilpassede skolesamarbeid i både Sarpsborg og Fredrikstad i løpet av høsten.

 

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål, ideer til samarbeid eller behov for informasjon. Følg oss ellers på Facebook eller se våre hjemmesider www.dialogforumostfold.no , disse er under oppdatering.

 

Takk til alle som bidrar til dialogarbeidet i Østfold!

Vennlig hilsen Tariq Alsagoff, Velisa Salihovic og Unni Anita Skauen

 

Kontaktinformasjon:

Tariq Alsagoff, Daglig leder, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 404 90 400

Velisa Salihovic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Unni Anita Skauen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.