+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Her kommer det et nytt nyhetsbrev fra Dialogforum Østfold, som vi sender ut til alle våre medlemmer og kontakter.  Spre gjerne nyhetsbrevet ut til flere av dine medlemmer i din menighet/moskè.

NY DAGLIG LEDER OG ANSATTE

Vi har fått ny daglig leder i Dialogforum Østfold i 100% stilling, og kan med glede fortelle at dette er Tariq Alsagoff. Noen kjenner han fra frivilligarbeid i fra vår arbeidsgruppe i Fredrikstad og/eller som styreleder i Masjid Darussalam i Fredrikstad. Han startet opp 19.august og er godt i gang med oppgaver. Jorunn Askerød har avsluttet lederoppgavene, men fortsetter i 20% stilling som prosjektleder i «Dialogdager skole Fredrikstad».

Velisa Salihovic fortsetter i 30% stilling som dialogarbeider med ansvar bl.a for kvinnegruppa og ungdialog.

#TRYGGIBØNN

Vi har invitert medlemmer og andre samarbeidspartnere til #tryggibønn to fredager nå i høst. Vi kjente at nå var det vår tur til å markere at alle skal være trygge når de ber!  Vi kan ikke være tause vitner til at muslimene blir redde for å gå til moskeene og be, vi ville vise at alle skal være trygge i bønn. Fredag 30.august samlet det seg nesten 40 personer utenfor moskeen Muslim Culture Center i Sarpsborg. Og fredag 6.september kom det over 50 personer som laget ring rundt Darussalam i Fredrikstad. Begge stedene var det appeller av ordførerne og prester.

TUR I FREDRIKSTAD

Lørdag 14.september reiste vi til Skogtunet i Gressvik. Litt info og bilder fra dette kan dere se på vår Facebook side.

ARRANGEMENT FREMOVER

  • LEIR for ungdom (13-20 år) planlegges 25.-27.oktober på Stenbekk leirsted. Som tidligere blir dette en helg med dialog og mangfold av tro og kultur. Unik spennende leir!

Link til leir: http://dialogforumostfold.no/index.php/dialogforum-ostfold1/70-leir-2019

  • Tirsdag 5.nov kl. 19.00 blir det en teamkveld om «Norske verdier» i kjelleren i Domkirken Fredrikstad. Mer informasjon om dette kommer.

Har dere spørsmål og/eller ønsker informasjon, kontakt oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Følg med oss på vår hjemmeside Dialogforumostfold.no eller Facebook.              

Takk til alle som bidrar til dialogarbeidet i Østfold! Og velkommen til å delta i våre arrangement!

Vennlig hilsen Tariq Alsagoff, Velisa Salihovic og Jorunn Askerød