+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

16.juni 2019

I anledning Alliansekonferansen i Sarpsborg og  Borg Bispedømmes 50 års jubileum

Hilsen/ Appel : Velisa Salihovic Dialogforum Østfold og Den Bosniske  moskeen

Kjære venner!

Esselamu alejkum .

Jeg valgte å hilse dere med den hilsen som vi muslimer bruker å hilse alle med .Det betyr Guds fred med dere! Og det passer fint i sammenheng med at dette er en fredsgudstjenesteog de ordene betyr akkutar det.

Det er en glede å få være her i dag, jeg vil takke prost Kari Alvsvåg og sokneprest Espen Feilberg Jacobsen for invitasjonen!

Jeg er bedt om å hilse dere som et uttrykk for den gode alliansen og samarbeidet gjennom Dialogforum  hvor  muslimer og kristne står sammen.

Det er et privilegium  å jobbe for Dialogforum, hvor vi sammen skaper gode møteplasser og der vi ikke bruker ordene VI og DEM  om hverandre . Det er oss - alle sammen !

Det er et viktig budskap til dem som forsøker å splitte oss og som ikke tror at vi kan leve fredelig sammen uansett hvilken trosretning vi hører til.

Vi i Dialogforum ønsker å være et godt eksempel på at det er mulig å være venner og skape mange gode ting sammen på jorda, selv om vi ikke ser likt på alt. Vi kan  likevel gjøre mye godt sammen, og samtidig være trygge i egen tro.

I vårt arbeid har vi brukt ordene felleskap,respekt og toleranse som grunnleggende verdier som vi alle bærer med oss.

Vårt budskap til den som er usikker, er at dette fungerer veldig  godt, og vi skulle alle bruke mer tid på å bli kjent med den ukjente. På den måten vil flere oppdage at det er fint å være forskjellige, og at den fremmede er en venn du enda ikke kjenner eller møtt.

På vegne av Dialogforum takker jeg dere for offergave.

Takk for meg og fred med dere.