+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum Østfold er en forening stiftet 1. september 2015 av muslimske og kristne menigheter og organisasjoner. Dialogforum Østfold har som formål å utvikle og forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold, arbeide for økt kunnskap om og forståelse av kristendom og islam, samt være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og flerkulturell samhandling.

Vi søker etter daglig leder i 100% fast stilling

Dialogarbeidet skal være basert på disse verdiene:

 • Felleskap
 • Toleranse
 • Respekt

Dialogforum Østfold legger stor vekt på praktisk samhandling for å nå våre mål. Forumet er i vekst, og ønsker å utvide sitt nettverk til alle Østfold-byene. Vi søker derfor en person som kan lede og videreutvikle arbeidet i samarbeid med medlemmene og kommunene i Østfold.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det daglige arbeidet, herunder ansatte dialogarbeidere i deltidsstillinger, samt frivillige
 • Administrere økonomi og følge opp planer og styrevedtak (herunder delta i styremøter)
 • Søke midler og rapportere til bidragsytere
 • Etablere og utvikle nye tiltak og bistå i allerede eksisterende tiltak
 • Utvikle samarbeidet med kommunene i Østfold
 • Det må regnes med noe arbeid kvelder og helger

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Medlem av et kristent eller muslimsk trossamfunn
 • Lyst og evne til å utvikle og drive Dialogforum Østfolds arbeid
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Hva tilbyr vi?

 • En unik mulighet til å lede et lokalt fredsarbeid på tvers av religioner og kulturer
 • Kontor i Astrids gate i Sarpsborg (tilknyttet kontorene til Kirkens Bymisjon Østfold)
 • Deltakelse ved aktuelle kurs
 • Årlig møtepunkt med andre dialogarbeidere i Norge
 • Nært samarbeid med arbeidsutvalget til styret i Dialogforum Østfold
 • Ansettelse i Kirkens Bymisjon Østfold, men rapportering til styret i Dialogforum Østfold
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale og gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder Aziz Ahmedovic (97827622), prost Kari Mangrud Alvsvåg (41411412) eller Per Christian Skauen, daglig leder Kirkens Bymisjon Østfold (47909265). Søknad registreres ved å laste opp vedlegg i søknadsportalen - https://kirkensbymisjon.no/ledige-stillinger/. Her finner du også mer informasjon om stillingen: http://dialogforumostfold.no/
Frist: 24.05.2019. Søknad med Cv, referanser og rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Dialogforum Østfold                                                                                                   Kirkens Bymisjon Østfold