+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Betydningen av gjensidighet, samarbeid og mot ble fremhevet av flere talere da Dialogforum Østfold markerte sitt 5-årsjubileum på Glenghuset den 2. september.

Omtrent 40 personer fra Dialogforum Østfolds nettverk av frivillige, styremedlemmer, religiøse ledere og kontaktpersoner i kommunen deltok, og fikk ta del i historier om forumets oppstart, verdier og arbeid.  Styreleder Aziz Ahmedovic understreket i sin tale betydningen av at Dialogforum Østfold er stiftet, eid og drevet av kristne og muslimske trossamfunn og organisasjoner i fellesskap. Dette er unikt i Norge, og gir en unik plattform for samarbeidet. Styrelederen løftet også fram at det nettopp er praktisk samarbeid som står i sentrum, da han sa at det viktigste spørsmålet for arbeidet ikke er «Hva skal vi snakke om?», men «Hva kan vi gjøre sammen?». Sentrale styremedlemmer og kontaktpersoner blant politikere, religiøse ledere og ansatte ble trukket fram og takket for viktig innsats i oppstarten, blant dem tidligere styremedlem Anne Enger og tidligere styreleder Kai Arne Wallin. Du kan lese styrelederens tale i sin helhet ved å klikke her: «Styreleders tale».

Flere av talerne understreket det unike ved Dialogforum Østfolds organisering. Mange arbeidet hardt og lenge for å sikre nettopp dette felles eierskapet mellom muslimske og kristne trossamfunn og organisasjoner, og det har vist seg som et modig og klokt valg. Leder av muslimsk dialognettverk, imam Senaid Kobilica, fokuserte i sin tale på tre viktige grunner til at arbeidet i Dialogforum Østfold var attraktivt å være med på fra muslimenes side. Den første handler om gjensidigheten og likeverdet som ligger i felles eierskap. Den andre at forumets arbeid har ført til at muslimer som aldri har vært i en kirke før, og kristne som aldri har vært i en moské før, får oppleve nettopp det. Den siste grunnen handler om at arbeidet har bidratt til en åpning mot samfunnet fra muslimsk side, blant annet gjennom styrket kontakt med sentrale personer i kommunen og med politiet, og også til større samarbeid ulike muslimske grupper imellom.

- Vi i Dialogforum snakker sammen fordi vi ønsker å gjøre noe sammen. Hvordan kan vi være gode naboer, og arbeide sammen, på tvers av men samtidig med full lojalitet til den religionen vi tilhører?

Et knippe av kveldens gjester samlet utenfor Glenghuset.

Utover samarbeidet mellom Sarpsborg Kommune, Borg Bispedømmeråd, Kirkens Bymisjon og involverte trossamfunn var daværende kulturminister Thorhild Widvey sentral for etableringen av Dialogforum Østfold. Kulturministeren besøkte Sarpsborg og den bosniske moskeen hvor hun fikk presentert visjonen for arbeidet, og sørget deretter for avgjørende bevilgninger.  - Det var et miljø for praktisk samhandling Sarpsborg kommune utfordret oss til å utvikle, og praktisk nestekjærlighet er kjernen i dette arbeidet, uttrykte biskop Atle Sommerfeldt i sin tale. Biskopen trakk tråder tilbake til egen erfaring fra Kirkens Nødhjelp og krigen på Balkan. Blant annet pekte han på det paradoksale i at mange i Norge virker å forbinde kun én religiøs gruppe med ekstremisme, når de fleste bosniske muslimer i Norge kom hit fordi de flyktet fra kristne ekstremister. Videre understreket biskopen styreleders hovedpoeng knyttet til at vi i Dialogforum snakker sammen fordi vi ønsker å gjøre noe sammen. - Hvordan kan vi være gode naboer, og arbeide sammen, på tvers av men samtidig med full lojalitet til den religionen vi tilhører?  Han avsluttet med å understreke at Dialogforum vil ha nok å gjøre framover: - I et hvert samfunn vil det være noen som strever, og vi må arbeide for at de som blir marginalisert ikke blir hverandres fiender, men hverandres allierte.

Ordførerne fra både Sarpsborg og Fredrikstad var til stede, og Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen Evje overrakte blomster og beskrev hvordan Dialogforum Østfold helt fra starten har vært preget av aktivitet. - Arbeidet er «liv laga», og helt nødvendig i et samfunn som dessverre stadig preges av polarisering, understreket ordføreren. Han trakk videre fram noen av tragediene som har rammet Norge de siste årene og har koblinger til ekstremisme, blant annet angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum høsten 2019. - Nettverk og koblinger som gjør at vi kan reagere raskt når noe slikt rammer er avgjørende, og noe vi også vil trenge framover, sa ordføreren.  

Edith Mysen, lærer ved Haugeåsen ungdomsskole, fortalte i sin tale om spirer til lignende arbeid i Sarpsborg helt tilbake til 90-tallet. Mange mennesker har gjennom årene vært med å bidra til det som nå er en stiftelse med flere ansatte og stadig større bredde i arbeidet. Ved Haugeåsen ungdomsskole utvikles nå planer for Dialogdag i skolen på alle trinn, et eksempel på satsningen på samarbeid med stadig flere skoler.   

Underveis i programmet ble det også vist bildeserier fra Dialogforums historie så langt. Sunniva Berg bidro med musikalske innslag som kombinerte norsk folkemusikk med tradisjonsmusikk fra Zimbabwe og klassiske spirituals. En inspirerende parallell til kveldens fokus på mangfold og samarbeid på tvers av grenser. I pausen ble det som seg hør og bør ved en jubileumsfeiring servert marsipankake.

I en verden der ulike krefter forsøker å sette oss opp mot hverandre, er det viktigere enn noen gang å anerkjenne hverandre på tross av ulikhet, og å finne fram til felles verdier og muligheter for samarbeid.

Det ble en verdig og flott markering av en unik jubilant, på tross av begrensningene koronasituasjonen medførte. jubileum1Styreleder Aziz Ahmedovic sammen med ordførerne Jon-Ivar Nygård og Sindre Martinsen Evje.Fest og alvor går hånd i hånd, slik flere understreket at Dialogforums arbeid ikke bare er meningsfullt, men absolutt nødvendig. I en verden der ulike krefter forsøker å sette oss opp mot hverandre, er det viktigere enn noen gang å anerkjenne hverandre på tross av ulikhet, og å finne fram til felles verdier og muligheter for samarbeid. Sammen skal vi fortsette å jobbe for økt samhandling mellom muslimer og kristne. Sammen kan vi bygge tryggere lokalsamfunn. Potensialet er stort for at dette samarbeidet kan få positiv betydning for enda flere mennesker, og vi ser fram mot de neste 5 årene.

Som daglig leder Tariq Alsagoff sa, om enn med et snev av humor, da han avsluttet kvelden:

- Om 5 år feirer vi 10-årsjubileum. I dag er vi 40, da er vi … 40 000!