+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum var invitert til en storsamling for ungdomsledere i Greåker, Holleby, Soli og Tune menighet.

Det var over 20 ungdommer til stedet. Kateket Kristin Tollefsen ledet programmet. Imam Aziz Ahmedovic presenterte Dialogforum generelt og snakket litt om noen aktiviteter vi driver med. På slutten av sitt innlegg fortalte ham om hvor viktig dialog blant de unge er og hvordan vi startet Ungdialog. 

På denne punkten Velisa Salihovic, ansvarlig for kvinne og barn aktiviteter i Dialogforum tok ord og snakket mer konkret og viset bilder fra forskjellige aktiviteter innen Ungdialog. Spesielt fokus var på ungdomsleir som er planlagt for 27-29.september 2018 på Steinbekk leirstedet. 

Prester Ragnhild Hansen og Finn-Ove Brandvold var også tilstedet. Den sistnevnte fortalte om sin livshistorie og veien til å bli prest. 

Vi spiste pizza sammen med ungdommer og da fikk de mulighet til å skrive en eller to spørsmål til oss. 

Vi fikk veldig gode og interessante spørsmålene om islam, kristendom, mote, utfordringer osv. Så en time var forkort til å svare på alle av dem. 

Vi for håper at de unge fikk et godt inntrykk om Ungdialog og at noe av dem vil melde seg på leir eller vise interesse å vare med videre i andre aktiviteter.